Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

donderdag, februari 10, 2011

Woordenboek

mens 1 de; m,v -en, wezen dat koolstofrijk voedsel omzet in verschillende vormen van slijm en snot: de ~ is sterfelijk; geen ~ niemand; wel alle ~en! allemachtig; de inwendige ~ versterken; eten en drinken 2 het; o (min) vrouw: ~, wat heb je? (naar van dale)