Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

zondag, juni 10, 2012

Klein nieuws groot nieuws

Vrijdag stond er in de krant het bericht: Pascal Smet verwerpt de aanvraag tot tweejarige master binnen de humane wetenschappen.

Toch wel gek eigenlijk, hoe een onbelangrijke voetnoot in de ene zijn universum een aardverschuiving kan betekenen in de andere.  Waar u vermoedelijk denkt "so what?", kunnen mensen als ik rustig enkele avonden lang monoloog-gewijze door bomen over het onderwerp.

Zoals sommigen over voetbal, anderen over wielrennen.

Maar neem het rustig van me aan, het is groot nieuws, dat de tweejarige Master is uitgesteld (afgesteld?).  Want het is zonder bijkomende financiering, voor de humane wetenschappen, toch wel een beetje onzin, dat extra jaar. Tenzij men een Bachelor met echte finaliteit op de arbeidsmarkt creëert, that is.

Zodat Pascal Smet nu plots in heel wat kringen bekend zal staan als de minister met gezond verstand.

Spannend toch, dat onderwijs?!

Want ook voor de industrieel ingenieurs staat een aanvraag tot verlenging in de steigers, en daar wegen de argumenten (burgerlijk en bio zijn vandaag al 3+2 jaar) toch zwaarder. Maar ook de bijkomende kosten lijken mij niet min.

[update-edit: misschien mocht het zinsdeel "zonder bijkomende financiering" er wel van bij het begin hebben gestaan]


7 Comments:

At 3:58 p.m., Anonymous Greet said...

Ummm! Als je onder humane wetenschappen ook Taal- en Letterkunde rekent, dan is je uitspraak wel héél erg kort door de bocht! Wij hebben die tweejarige master echt nodig, om ontelbare redenen, zoals daar zijn dat een thesis die snel-snel op één jaar geschreven is niet veel waard is, dat je met de overige 40-50 stp ook al niet veel kunt aanvangen, en ook niet in het minst dat gelijkaardige masters in de rest van Europa meestal wel 2 jaar duren, and I could go on! Ik snap echt niet waar dat minachten/minimaliseren/onderschatten van de humane wetenschappen vanuit de hoek van exacte en andere wetenschappen komt.

 
At 6:10 p.m., Anonymous Maartje said...

Greet, je kan toch niet ontkennen dat een opleiding in de humane wetenschappen meer fingerspitzengefuhl vraagt, en minder exacte kennis dan een opleiding exacte wetenschappen?

Als slavist, bijvoorbeeld, heb je heel wat studiepunten Russisch, en terecht, want je moet er wel mee bezig zijn, maar op een bepaald moment spréék je een taal, terwijl dat met een vak als electromechanica toch anders is.

Dat minachten, dat kan ik niet goedkeuren, maar dat de notie leeft dat de opleidingen letteren aan de unief bij de gemakkelijkste horen, lijkt me vooral doordat de opleidingen letteren ook wel gemakkelijker zijn.

Waarbij ik dan geen rekening hou met taal- of wiskundeknobbels, en ook niet wil doen alsof het allemaal niets is.

Ik vind gewoon dat een student Engels-Duits, pakweg, niet moet doen alsof wat hij moet blokken even moeilijk is als wat een student fysica moet blokken, die toch ook wetenschappelijke artikels in het Engels en Duits voorgeschoteld krijgen. Als voorbeeld dan.

Enfin, misschien druk ik me slecht uit.

 
At 9:25 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

@greet: dat minachtende, daar doe ik ook niet aan mee. Ik had het in mijn post er aan toegevoegd, omdat er over de ingenieurs geen uitsluitsel is. Nu ik het herlees, zie ik ook dat het er wat ongelukkig staat.


Maar ik zit qua redenering in de volgende lijn:
* een extra jaar zonder extra financiering = niet realistisch
* vandaag worden al goeie economisten/taal- en letterkundigen opgeleid; maatschappelijk gezien is dus de vraag of het de investering waard is om er bétere (nog meer academische) op te leiden. Ik denk: niet als we dat met àlle studenten doen. Misschien wel als de bachelor een echte finaliteit krijgt en de master een volwaardige opleiding wordt
* argument pro tweejarige master: "het is niet realistisch om een master in één jaar te willen inrichten"; helemaal waar, maar voor de rest cfr. vorig punt
* het risico bestaat dat men keuzes zal afschaffen, om het extra jaar te kunnen inrichten; dat zou een verarming van het studielandschap kunnen betekenen

Vergis ik me?

 
At 12:54 p.m., Anonymous Greet said...

@Maartje: Man man man, where do I begin ...

Het feitelijke aanleren van de taal maakt misschien 10% van de richting uit (iets meer als het een nieuwe taal is, zoals Zweeds, iets minder als het een al deels gekende taal is, zoals Frans). Dat onderdeel noemen we taalvaardigheid. Dus neen, dat is niet het enige dat we doen, integendeel zelfs. Ik zit nu in mijn derde jaar van de vier en ik volg dit jaar geen énkel taalvaardigheidsvak meer.

De andere twee onderdelen zijn, zoals de naam van de richting suggereert, taalkunde en letterkunde.

Letterkunde draait om literatuur: lezen, en analyseren wat men leest. Er zijn genoeg theorieën, scholen, stromingen en methoden om daarmee alleen al een richting te vullen.

Taalkunde is het meer exacte deel van de opleiding. Geloof het of niet, maar zelfs wiskundige formules komen daar soms aan te pas. De studie van dialecten, taalverandering, taalattitudes, taalgemeenschappen, vertaalkunde en nog véél meer dan dat valt hieronder.

(En dan heb je nog wat algemene vakken, zoals kunstgeschiedenis, de geschiedenis van de wijsbegeerte, vakken over de cultuur die verbonden is aan de talen die je studeert, ...)

Fingerspitzengefühl zeg je? Misschien in het analyseren van literatuur als je je niet op bestaande theorieën baseert, ja. Maar voor de rest is er niks zweverigs aan de opleiding Taal- en Letterkunde.

Gemakkelijk, zeg je? Praat eens met wat klasgenoten van mij, en het zal je duidelijk worden dat het eigenlijke leren van een taal nog het minste van hun zorgen is! En het tweede waar je aan denkt, veel boeken lezen, ja zelfs dat is niet het zwaarste. Papers schrijven (wetenschappelijke papers, waarvoor men zich baseert op jawel, wetenschappelijke artikels), oefeningen maken, groepswerken doen, presentaties geven, de leerstof tijdens het jaar natuurlijk ook al gedeeltelijk instuderen, een bachelorproef, een masterproef (waarvoor men zich wederom baseert op wetenschappelijke artikels, én een wetenschappelijk verantwoord experiment, waarvoor dan weer vaak statistiek moet toegepast worden), in sommige masters een stage, ...

Met een taalknobbel geraak je dus bij ons slechts ver in die 10% van de vakken die over taalverwerving gaan.

Je drukt je niet slecht uit, ik begrijp perfect wat je wil zeggen; je moet je gewoon véél beter informeren voor je je een oordeel vormt over de richting Taal- en Letterkunde.

@Sponzen Ridder: De gefundeerde mening die je in je reactie formuleert is een verademing om te lezen, je maakt een paar heel goede punten. Ik weet er zelf niet genoeg over (zelfs als student Taal- en Letterkunde) om er dieper op in te gaan, dus ga ik er ook niet in discussie over treden.

 
At 1:57 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

@greet, @maartje: dat is de reden waarom een mens eens op hetzelfde moment in dezelfde kroeg moet geraken.

 
At 1:23 p.m., Anonymous Greet said...

Interessant artikel vanwege de huidige en toekomstige decaan van onze faculteit, dat mijn mening veel beter verwoordt dan ik dat zelf kan:
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1452578/2012/06/12/Deze-onnozelaars-met-hun-bizarre-wetenschappen-hebben-het-begrepen.dhtml?utm_source=facebook&utm_medium=web#.T9cAM6he7so.facebook

 
At 8:07 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

Boeiende lectuur inderdeed. Veel tussen de regels ook.

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home