Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

woensdag, november 28, 2007

Diep

Sponzen luitjes, dat zijn diepe mensen. Ten bewijze het volgende inzicht:

BHV = het Gentse Hoofddoeken Verbod.

We verklaren ons nader.
In Gent hebben ze gisteren het gebruik van de hoofddoek verboden voor loketfuncties. De argumenten zijn ondertussen gekend. De pro-hoofddoekers oordelen "het is maar een kledingstuk" over "het is een uiting van identiteit, zoals een oorbel of een tattoo" tot "het gaat fundamenteel over vrijheid van Godsdienst en Meningsuiting". De contra's argumenteren "het is maar een kledingstuk" over "het is een symbool dat de vrouw tot lustobject verlaagt (en dus van verdrukking)" tot "het gaat fundamenteel over de scheiding tussen Kerk en Staat, en daar hebben we net iets te lang voor gevochten".

Nu zijn er verschillende hoofddoeken: sommige bedekken enkel het haar (laten de hals bloot, mooi), andere gaan ook onder de kin (hijab, lelijk), nog anderen tonen enkel de ogen (chador, lelijk) en de boerka laat niets open (vernederend).

De discussie zou m.i. moeten gaan over het type hoofddoek dat toegelaten wordt - bv. ik wil mijn postzegels niet kopen van een boerka, wel van een haardot met een zijden doek erover. Voor mij reduceert een hoofddoek de vrouw echt wel tot lustobject (en de man tot een dier met vijf poten) dat lelijk gemaakt moet worden. En dat is in conflict met iets heel fundamenteels, waarvoor hier 60 jaar hard gestreden is. Daarom lijkt het mij een zinvol compromis om hoofddoeken toe te laten waarin vrouwen mooi zijn. Zo is het een uiting van identiteit, zonder de vrouw onvrij te maken.

Want uiteindelijk gaat het hoofddoekendebat vooral over angst, de angst voor een dominante Islam die ons haar waarden komt opdringen. Angst is altijd een slechte raadgever.

Nog beter is een situatie waarin hoofddoeken verboden noch verplicht zijn; vrije keuze. Vergelijk het met een Franstalige die binnenkomt bij een bakker en in zijn beste Nederlands een petit-fourke bestelt. De bakker zal hem onmiddellijk in zijn beste Frans proberen te helpen - een kwestie van beleefdheid. Vrije keuze. Dat geldt ook voor hoofddoeken: er zijn er in de openbare dienst vermoedelijk tientallen waar nog nooit een haan over gekraaid heeft. Evenveel dames hebben de hoofddoek al eens uitgetrokken om hun omgeving terwille te zijn.

Maar waar het misloopt is het moment waarop die vrouw met de hoofddoek de gunst ombuigt in een recht. Het moment waarop de bakkersklant het recht opeist om in het Frans bediend te worden. Dat is helemaal iets anders. Want het is heel aangenaam om iemand een plezier te doen, zolang die persoon dat plezier niet opeist als een recht.

Dus eigenlijk ben ik een tegenstander van het hoofddoekenverbod, tenzij er een punt van wordt gemaakt. Dan ben ik er eventjes voor, tot de wind weer gaat liggen.

In de context van BHV gebeurt er met taal waarvoor de mensen in het hoofddoekendebat schrik hebben. Er zijn gemeentes met 80% Franstaligen en die vragen zich af: waarom mogen wij onszelf niet in het Frans besturen? Als die gemeentes feitelijk een onderdeel vormen van Brussel, waarom mogen ze dat dan niet wettelijk worden? Dat klinkt verleidelijk logisch.

Maar je zal natuurlijk één van die Vlamingen zijn in de Rand, die eerst vriendelijk alle anderstalige immigranten verwelkomt en vervolgens niet meer geholpen dreigt te worden (bouwvergunningen, politiereglementen, informatiebrochures, paspoort aanvragen, geboorteaangiften, trouwen, ziekenhuis ...) in zijn eigen taal. Een gast blijft toch altijd een gast in huis, zelfs al is ie in de meerderheid?

De Islamofoob heeft schrik voor iets waarvan we veronderstellen dat het nooit zal gebeuren, maar wat op een ander vlak zich vandaag in de Vlaamse rand afspeelt. Zal een stad met een meerderheid aan moslims de turnles op school "democratisch" mogen afschaffen? De gemengde klassen? Enzovoort.

De discussies die we bij een smakelijk kerstmaal kunnen voeren zouden beter niet gaan over welles/nietes spelletjes, maar over grenzen: vanaf welk percentage inwoners is een gemeente Franstalig (Engels? Duits? Arabisch?). Vanaf welk bedekkingsniveau is een hoofddoek aanvaardbaar? Die dingen. Er is voldoende voer voor debat beschikbaar.

Want was in Turkije (een Islamland dat men daarom uit de EU weert) niet net de hoofddoek expliciet verboden in alle overheidsdiensten?
En wisten jullie dat in de aankomende diversiteitsplannen voor het onderwijs het concept "gender" intussen helemaal geen prioriteit meer is?

We hebben gezegd.


6 Comments:

At 1:42 p.m., Blogger Daphné said...

U heeft het over 'mooi', maar wat is mooi? Er zijn hoofddoeken die enkel het haar bedekken en die ik aartslelijk vind, en hoofddoeken die ook de hals bedekken als een ouderwetse kindermuts, die eigenlijk erg elegant kunnen zijn.
Smaken verschillen: 'mooi' als fundament is erg onstabiel.
Een vrouw mag toch zelf beslissen wat zij mooi vindt en dus draagt, nee?

En hierbij gaat de discussie voort. Ik zou zeggen, laat ieder beslissen wat hij wil dragen en stop met vanalles te beslissen voor een ander... Zeker kleding!

 
At 3:06 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

Smaken verschillen :-)

En het is diegene die het aantrekt die het mooi moet vinden.

De clou is dat men inderdaad over zulke dingen geen wetten moet maken, maar het gewoon ordelijk laten afspreken tussen mensen.

 
At 7:01 p.m., Blogger Sed said...

Wat denkt de sponzen ridder hier van? Bij iemand die ik ken is onlangs leukemie vastgesteld. Ze vindt het aartslelijk om met een pruik of erger nog, kaal rond te lopen. Dus zet ze een hoofddoek op. De meningen lopen uiteen of het elegant of gewoon lelijk is (maar niemand durft dit natuurlijk toe te geven). Toch, ze kan haar gewone leven redelijk goed voortzetten. Wat nu moest deze persoon op een overheidsdienst werken mag ze dan nog een hoofddoek dragen.
Ik weet dat dit niets met de islam te maken heeft en dat het een uitzondering is. Maar leert u ook niet op school om uit voor een bepaalde theorie de witte merel te zoeken die deze theorie de mist in doet gaan. Ik ben dus voor de hoofddoeken, omdat ze slaan op vrije meningsuiting en omdat er ook andere redenen kunnen zijn dan geloofsovertuiging. Toch vind ik dat moslima's twee keer moeten nadenken voor ze een hoofddoek aandoen. Ze weten immers allemaal goed (hoe erg dit ook is) dat het hun kansen in de maatschappij verminderd.

 
At 7:18 p.m., Anonymous Student X said...

"Wie in een openbare functie werkt, geeft het best geen uiting aan zijn of haar politieke, filosofische of religieuze overtuiging" , Hiermee ga ik akkoord.

Een multiculturele samenleving wordt naar mijn mening gestimuleerd door een uiterst neutrale overheid.

Enkel een strikte scheiding tussen kerk en staat biedt de garantie dat iedereen zijn godsdienst of niet-godsdienstig zijn, kan beleven in alle vrijheid.

 
At 10:15 p.m., Anonymous K. Artman said...

Het punt is natuurlijk dat de overheid neutraal moet zijn (waarden, normen, criteria, procedures ...), maar niét de mensen die erin functioneren. Die moeten gewoon professioneel zijn.

En voor de rest : laat 1.000 bloemen bloeien.

(Onlangs zat ik in de bus schuin tegenover een jonge, gehoofddoekte - of hoofdgedoekte? - moslima, die haar schone blote voeten naast mij op de bank had gelegd. En inderdaad : veel te mooi om te verbieden ...)

 
At 8:59 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

@sed: daphné hierboven mag met haar hond binnen op plaatsen waar ons monster niet mag. Maar het is idd absurd.

Ik hoop dat ik hier niet de indruk wekte om voor het verbod te zijn, want dat ben ik niet. Maar tot mijn eigen verbazing ben ik ook niet onvoorwaardelijk voor elke hoofddoeken op elk moment.

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home