Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

woensdag, oktober 25, 2017

Zout

Zo zout als in de Standaard vanochtend heb ik het toch niet gauw gegeten:
In Straatsburg hebben de Eurocraten dus een standbeeld opgericht om hun seksueel misbruik te huldigen!

Smoking gun? Vele Europarlementairen hebben een vrouwelijke secretaresse! 

Opsluiten, die handel.