Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

maandag, mei 19, 2014

Kindergeld

Wij hebben een groot gezin, met thuiswerkende moeder.  Wat dat betreft zitten wij in de categorie van mensen waarvoor het eerste kind het minst kostelijke is.

Bij de overgang van de bevoegdheden i.v.m. kinderbijslag naar de Vlaamse Gemeenschap, willen alle partijen het systeem herdenken.  Men wilt alleszins minder kindergeld geven aan grote gezinnen.
Hierbij zijn er twee principes die al eens terugkomen:

(1) Elk kind gelijk: op het eerste gezicht is dit de meest eerlijke regel, al huiver ik een beetje van mensen die gelijkheid verwarren met rechtvaardigheid.  Anno 2014 kan ik mij daarin wel vinden, maar als vader van een groot gezin zou ik een overgangsregeling sympathiek vinden. SP.A en OpenVLD stellen zulke overgangsregel voor, de andere partijen niet. Dat komt voor ons neer op de orde van grootte van een maandloon:
  • Groen: 2976 euro per jaar minder
  • N-VA: 2556 euro minder
  • CD&V: 2532 euro minder
  • VB: 1044 euro meer
Bij mij moeten ze dus efkes niet afkomen met debatten over belastingsverlaging.

Deze bedragen zijn zo groot omdat maar 20% van de gezinnen méér dan twee kinderen hebben, en om de maatregel budgetneutraal te houden moeten die gezinnen zo sterk inleveren.
En ja, in de peiling van de VRT was de verhouding van de voor-en-tegenstanders van deze regeling... 80%-20%.   At the end of the day redeneert iedereen blijkbaar toch vanuit zijn eigen.

(2) Inkomensafhankelijkheid: daar ben ik vierkant tegen.  Kindergeld is géén mechanisme om inkomensongelijkheid tussen maatschappelijke groepen aan te pakken. Kindergeld gaat over het verschil tussen mensen mét en mensen zonder kinderen binnen dezelfde groep (in die zin zou je zelfs aan rijken gezinnen méér kindergeld moeten geven dan aan arme, want die hun kinderen kosten méér - maar dat zal u vermoedelijk een absurd voorstel vinden).

Kindergeld moet overigens ook niet de volledige kost van een kind dekken: het is belangrijk om te zorgen dat gezinnen die in kinderen (De Toekomst!) investeren er niet voor gestraft worden. Het is niet de bedoeling om van kinderen-krijgen een beroep te maken.

Tenslotte, een persoonlijk vraagje. 
Toen u hoorde dat grote gezinnen (veel) minder kindergeld zouden krijgen, heeft u toen onwillekeurig gedacht: migrantengezinnen?

Ik kan niet goed inschatten in welke mate dat dit in de hoofden van de verschillende partijen heeft meegespeeld, maar ik heb er wel een helder idee over.


2 Comments:

At 10:09 a.m., Anonymous Steven said...

Voila, ook voor mij een struikelblok.
Moet ik nu écht voor 't Vlaams Blok stemmen om die centen te behouden?
btw: het is wel die anti-migrantenpartij, de geen fan is van die mensen waar je naar verwijst... Dus nee, ondanks mijn aversie voor deze partij was deze gedachtengang niet in mij opgekomen.

 
At 12:31 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

Het blijkt moeilijker dan gedacht om los van de eigen situatie te denken.

De VB optie lijkt mij compleet onbetaalbaar en onrealistisch. Het is ook in tegenspraak met hun standpunt over migranten, waardoor ik vermoed dat het enkel dient om de gezinsvleugel van de CD&V aan te vallen.

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home