Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

zaterdag, februari 06, 2010

Herhaling van de dag

De meeste mensen hebben de neiging om, wanneer ze serieus genomen willen worden, taalkundigerwijze over te gaan naar het passief.

Ze verkiezen:
"Gedurende het gehele project zal er niet alleen gekeken worden naar de software zelf, maar ook naar de verschillende hardware platformen die beschikbaar worden gesteld door fabrikanten."

Terwijl dit mij veel beter leesbaar lijkt (en bovendien suggereert dat het niet de kabouters zijn die het werk gaan doen, maar wij zelf):
"Gedurende het gehele project zullen we niet enkel kijken naar de software, maar ook naar de aangeboden hardware."

Uuuuuuuuren kan je bij de koffie daarover discussiëren. Nog veel langer duurt het om de mensen te overtuigen dat ik gelijk heb. Als man, snap je?

[update: Ai! Nu typ ik zelf dat we "iets naar de gebruikers toe" gaan doen.]


8 Comments:

At 3:41 a.m., Anonymous Tre cime di Lavaredo said...

Ik vind actief niet alleen kinderachtig, alsof het enige fierheid is die eruit gaat, maar best ook arrogant... Wie is die 'we', en waarom is dat dan niet 'ik'... In de veronderstelling dat het een aanvraag is (de t***a-koorts heerst immers overal :)) , is het toch ook logischer om passief te blijven, want je kan pas actief worden als het actief is... En voor zover ik weet zijn er nog geen aanvragen op voorhand goedgekeurd...
Het is een eeuwige discussie: maar als typische -nuchtere, neutrale, schuchtere- Vlaming zie ik het als bescheideren om nergens maar iets te melden dat het 'we' is:) (dan nog liever 'ze').

 
At 12:12 p.m., Anonymous tante annie said...

implementeer u eens een hol in de grond

 
At 4:26 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

Daar hebben wij zelfs personeel voor.

 
At 10:12 p.m., Anonymous Anoniem said...

1- "De passieve schrijfstijl wordt als saai, stroef en onpersoonlijk ervaren." of
2- "Ik krijg diarree van passieve zinsconstructies."

Als u graag boeken leest in de stijl van voorbeeld 1, hoop ik ten stelligste nooit een lang gesprek met u te moeten hebben.
Als u graag boeken leest in de stijl van voorbeeld 2, zult u het waarderen dat wetenschappelijke publicaties ook zo geschreven zijn.

Mensen mogen passieve gedrochten produceren zoveel ze willen; zolang ik het maar niet hoef te lezen.

JV

 
At 10:22 p.m., Anonymous Anoniem said...

Nu ben ik het helemaal eens met de sponzenridder. Het is echter zeer spijtig dat wij op de KUL bij communicatiewetenschappen nota bene gedwongen worden al onze papers in passieve stijl te schrijven. Ik heb mensen in hun eerste jaar zelfs weten buizen omdat ze actief geschreven hadden in plaats van passief, ook al was de verhandeling zelf goed. Achja modernisering en 'vervlotting' van het systeem komt daar ook altijd wat later...

 
At 11:16 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

En dat voor een departement *communicatie*wetenschappen :-)

Na 10 minuten zoeken op het internet kan je over dit topic rustig een paper schrijven (enfin, er kan rustig een paper over geschreven worden door de auteur die dezelfde wordingsgeschiedenis heeft).

 
At 1:28 a.m., Blogger Martine said...

Je hébt gelijk, zonder twijfel.
Alleen zou je bij sommige uitspraken een klemtoon op de benadrukte lettergreep moeten plaatsen.Is het "seriéus genomen worden" of "serieus genómen worden"?

 
At 12:30 p.m., Blogger Sponzen ridder said...

:-) Met het accent op *genomen* lijkt passief mij een evidentie.

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home