Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

maandag, juni 04, 2007

God en de groenen

Niet gehinderd door enige academische kennis van zaken, gaan we verder.
Want waar zitten de Christendemocraten en de groenen in dat verhaal? Zijn die nu links of rechts? En is die opdeling links-rechts niet wat simplitisch?

Wel, voor zowel links als rechts is de kernvraag: wie is de eindverantwoordelijke van mijn welzijn. Blauw zegt: ikzelf. Rood zegt: de gemeenschap.

Mijn stelling is, en dat kan je ze eigenlijk rustig aanwrijven, dat beide egocentrische visies zijn. In beide stel ik mijn eigen welzijn centraal; wie er voor mij zorgt. Let wel: egocentrisch is nog iets anders dan egoïstisch, en het hoeft bovendien niet automatisch laakbaar te zijn. Een oud-vlaamsch spreekwoord zegt dat als iedereen voor zijn eigen deur veegt, de hele straat schoon is. Maar je ziet het bv. zeer duidelijk bij vakbonden, die telkens de situaties van hun eigen achterban verdedigen, en niet van de anderen/werklozen/... Dat is logisch, maar daarom niet terecht.

Anderen zullen liever zeggen dat het humanistische visies zijn, ipv egocentrische. Ze stellen de mens centraal en niet een God, het leefmilieu of een specifiek probleem. Voor mij geen bezwaar.

[] Beeld je in dat er een God bestaat die voor ons zorgt, die voor mijn welzijn instaat.
Dan moet ik niet meer bezorgd zijn om mezelf! Dan is de discussie tussen links en rechts niet meer relevant en heb ik tijd om voor andere dingen zorg te dragen, bijvoorbeeld de gemeenschap. Of ik kan proberen aan een wereld te bouwen die de Christelijke/Joodse/Islamitische... waarden reflecteert.
Want meestal vormen godsdiensten dan de inspiratiebron voor het waardensysteem dat de politiek probeert in de wereld te implementeren.

Vaak zijn dat werelden waar gelijkheid, noch vrijheid persé prioriteiten zijn en die daardoor weinig sympathie opwekken bij liberalen en socialisten, maar soit.

Er moet gezegd worden dat deze invalshoek zelden absoluut is: in België is men vertrokken van een Katholieke partij (=de macht van de kerk), overgaand in een Christelijke Volkspartij tot aan een Christendemocratische. De absolute God is langzaam verdwenen uit de ideologie, de waarden zijn gebleven.

[] Sinds het einde van de vorige eeuw stellen de ecologisten (groenen) dat het kortzichtig is om de mens centraal te zetten. We zouden beter zorg dragen voor onze leefomgeving, dan voor onszelf (zij het door solidariteit, eigen initiatief of gemeenschapszin). Zonder een gezond milieu is de vraag naar welvaart/welzijn zinloos. Groenen kunnen zowel links als rechts zijn, ze vinden enkel dat het ecologisch erfgoed primeert op het individuele welzijn. Zo zal elke groene je vertellen dat het niet de vraag is of we welvaart zullen moeten opofferen in ruil voor een beter milieu; de vraag is enkel hoeveel.

[] Er bestaan nog meer partijen, die meestal in tijdelijk verband rond een bepaald thema worden opgericht. Zij hebben niet de pretentie om een programma te vertegenwoordigen dat over alle maatschappelijke onderwerpen gaat. Ze plaatsen enkel hun eigen topic op nummer 1, omdat ze weten dat het de enige manier is om dat onderwerp op de ladder van al de verzamelde prioriteiten enkele trapjes hoger te krijgen. Zie ook: De partij voor de dieren, de partij van de cafébazen, ROSSEM, ... het verbaast me dat er nog geen partij rond de nachtvluchten bestaat.

Uw moeder belt:
Hoezo, rechtse Groenen? Zijn de groenen niet altijd links en zijn de CD&Vers geen populistische rechtse r(a)kkers? En bestaan er geen linkse liberalen? En de socialisten, die stemmen tegenwoordig toch op het extreem rechtse Vlaams Blok?
Neen. Dat is een misverstand dat in de jaren '60 ontstaan is en de wangedrochten "progressief" en "conservatief" gebaard heeft. Voer voor een aparte post.


6 Comments:

At 12:16 a.m., Anonymous Tré cime di lavaredo... said...

Wat ik mij herinner uit mijn vroegere lessen geschiedenis (en ook een beetje Daens :) ) dat net de Christen Democraten het monopolie op de politiek lang in handen hadden, en de socialisten en liberalen hebben die daarvan verlost...

Ook de toch ver gevorderde linkse man Marx sprak al over "opium voor het volk", dus in plaats van te zoeken waar we de ChristenDemocraten plaatsen in Links/Rechts lijkt het me meer dat we kunnen zeggen dat zij, ironisch genoeg, de schepper van het links/rechtse systeem zijn... Ongewild uiteraard, want dat had meer het doel om de apocolyps af te kondigen tegen die partij !

 
At 9:27 a.m., Anonymous Alcyon said...

Interessant... Ik dacht altijd dat CVP een/de centrumpartij was. Als mijn kindjes binnen 16 jaar vragen hoe het zit met het politieke systeem en op wie ze moeten stemmen, zal ik ze naar uw postje verwijzen :-)

 
At 9:31 a.m., Blogger Sed said...

@tre cime di lavaredo
karl marx had het over "opium VAN het volk" wat een verschil is dat mij steeds is duidelijk gemaakt als het feit dat de religie niet gemaakt is "voor" maar "door" het volk. Als een houvast voor sommige dingen. Dit zou (als ik het goed begrijp) jouw redenering dan veranderen en dus zou het volk op die manier toch zelf voor de splitsing links rechts hebben gezorgd. Dus is dit systeem niet ontstaan uit een godsdienst die zijn monopolie verloor maar vanuit de mensen die meer verschillende meningen hadden en dus ook nood hadden aan verschillend ,doch duidelijk, standpunten.

 
At 11:12 a.m., Anonymous tré cime di lavaredo said...

Dan zakt mijn redenering idd in elkaar zoals een pakje pudding...

 
At 11:23 a.m., Blogger Sponzen ridder said...

@tré: "en de socialisten en liberalen hebben die daarvan verlost" :-) Dat is wat paars 8 jaar geleden ook gedaan heeft..

@alcyon: centrumpartijen bestaan volgens mij niet (al weten ze het zelf niet); dat is gewoon het probleem als je met meetkundige metaforen begint: ineens zijn uw woorden op en dan komt er nog iets?
"Centrum" betekent vooral: "trekt veel stemmen"

@sed: zoiets. Het is altijd veilig om op de Verlichting te gokken als moment voor dat soort evoluties.

 
At 12:15 p.m., Blogger Sed said...

Na wat nadenken en redeneren ga ik ervan uit dat Marx met zijn "opium van het volk" wilde aanklagen dat het volk dacht dat ze deden wat goed voor hen was , maar dat ze eigenlijk iets anders nodig hadden. Het marxisme dan volgens hem. Doch dit geheel op de verlichting laten terugvallen zou een beetje te voorbarig zijn volgens mij. Marx werd immers geboren toen de verlichting al stilletjes uitdeemsterde, en vooral de grote ideeen die daaruit voortvloeiden als algemeen gedachtengoed werden aanvaard. Het ontstaan van verschillende politieke blokken gebeurde volgens mij echter nog later, pas na Marx zijn ideeen wereldkundig gemaakt had en er sommige mensen begonnen over na te denken. De verlichting als moment van dit soort evoluties bestempelen vind ik dus een beetje voorbarig, hoewel vele strekkingen uit de verlichting natuurlijk wel gediend zullen hebben als voorbeeld voor de verschillende politieke standpunten in het midden van de 19de eeuw.

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home