Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

dinsdag, juni 08, 2010

De Wever (slot)

Een laatste keer.

(a) waarom is Bart De Wever zo moeilijk te raken door zijn politieke tegenstanders?
Omdat hij een idealist is, die een doel heeft dat buiten hemzelf ligt. Klassieke professionele politici kunnen daar niet goed tegen, omdat zij zelf altijd het eigen politieke overleven moeten inrekenen. De Wever hoeft zichzelf niet in zijn compromissen in te rekenen, en dat levert een belangrijk concurrentieel voordeel op. U zal het vermoedelijk niet met mij eens zijn, maar [klik].
Het is goed dat er idealisten bestaan.

(b) het is niet een klein beetje hypocriet van NVA om "de traditionele partijen" plots te verwijten dat ze onrust in het buitenland zaaien rond de NVA; de Maddens doctrine heeft al een hele tijd als neveneffect dat Europa ons (ten onrechte) stilaan als een volk van neofascisten ziet; de Franstalige Brusselaars hebben hard hun best gedaan om dat beeld nog te versterken.

(c) diezelfde Maddens heeft een simulatie gedaan van de samenstelling van de Belgische parlementen na de verkiezingen van zondag; hij vertrekt van het uitgangspunt dat na 13 juni er enkel een tripartite (VLD/CD&V/SP.A) kan regeren en besluit dat de "radicaal Vlaamse partijen" (LDD/NVA/VB) al bij een NVA score van 13% onmisbaar is voor een 2/3 meerderheid in de Senaat (en dus voor een staatshervorming); vanaf een score van 18% voor de NVA geldt dat ook voor de Kamer; met een score tussen 21 en 28% (of wat minder en een overloper) ontnemen ze de tripartite zelfs een gewone meerderheid

(d) dat laatste illustreert de hoge verwachtingen van de Vlaamse Beweging t.a.v. De Wever; zijn strategie om als communicatie te zeggen "dat hij niet luidop zegt wat hij denkt" is dus niet alleen gericht op de meer gematigde Vlaming (bv "confederalisme" als term gebruiken ipv "separatisme"), maar ook de meer extreme vleugel kan op die manier denken dat hij precies denkt wat zij willen; persoonlijk ben ik er nog niet zo zeker van dat NVA zomaar front zal vormen met LDD en VB.

(e) ik ben zéér benieuwd naar de NVA strategie vanaf 14 juni. In mijn ogen zijn er nl. maar drie manieren waarop België opgesplitst kan worden:
(1) door onderhandelingen - dit is op dit moment uitgesloten, gezien de opgehitste gemoederen aan beide kanten van de taalgrens
(2) eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring - daarvan zegt Bart De Wever élke dag dat hij dat niet wilt
(3) verrotting - de Maddens doctrine, opnieuw. De budgettaire rekening daarvan, te betalen door ons, onze kinderen en kleinkinderen, is niet te overzien. Nog niet eens ingerekend dat Straatsburg vrolijk de internationale rol van Brussel zal inpikken.
(4) geen opsplitsing, maar een compromis over staatshervorming - wat met de ontgoochelde achterban?
(5) aan de kant staan, zich wentelend in het grote gelijk - dat zou de verspilling van een unieke verkiezingsoverwinning zijn en van een verstandig politicus.

(f) De achilleshiel van de NVA is dat te veel mensen de rekening (c) en (e) van hierboven maken en oordelen dat een stem op NVA ons eerder wég van een communautaire oplossing zou kunnen leiden. En dus dat het succes in de peilingen een omgekeerd effect zou hebben.

Ik weet het allemaal niet, maar interessant is het wel.


4 Comments:

At 9:09 a.m., Anonymous KW said...

Interessant stukje tekst! Ik zat met eenzelfde gedachtegang ;)

 
At 9:28 a.m., Anonymous Alcyon said...

Ik kan er niet aan doen, maar hij komt op mij over als de eerlijkste van de bende - waarschijnlijk als gevolg van a). Of is het omgekeerd, en is a) daarvan het gevolg?
Ik krijg de kriebels van hoe de anderen altijd draaien en keren om ons te doen vergeten wat hun partij in het (heel recente zelfs) verleden heeft uitgespookt. Zet een nieuw gezicht aan de top, en alles is blijkbaar vergeten en vergeven.
Moest ik ervan overtuigd zijn dat de Groenen een duurzame, groene economie op poten zouden krijgen en daarbovenop de staat weer zouden kunnen laten draaien, ze kregen mijn stem. Helaas, ik ben niet overtuigd.
Moest er geen kiesdrempel zijn, ik zou misschien zelfs nog twijfelen aan de PVDA+, maar dan moet De Standaard en zo hen eerst ook opnemen in de stemtest, zodat ik (op een hapklare manier - tijd is tegenwoordig kostbaar :-) ) hun programma kan vergelijken met dat van de anderen.
Moest de SP.A, moest de... Enz.
Allemaal voorwaarden waar ze voor zakken. Aan Vlaams Belang denk ik zelfs niet eens.
Blijft over: N-VA, omwille van de eerlijkheid en toch ook wel intelligentie van de voorzitter. Maar toch vrees ik ook voor het scenario na 13 juni. Zowel qua blokkering van het land als qua afgang van De Wever...

 
At 9:41 a.m., Blogger Sponzen ridder said...

Indeed. Het is ook omwille van (a) dat ik nog altijd geneigd ben op mensen te stemmen en niet op partijen.

 
At 11:33 a.m., Anonymous Alcyon said...

Wij zouden met elkaar kunnen 'klappen', wij. Denk ik. En zolang het niet over statistiek gaat :-)

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home