Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

donderdag, juni 12, 2014

Statistiek

In de krant stond: topvoetballers zijn statistisch gezien (blijkbaar) eerder van het begin van het jaar dan van het einde. Als je het gemiddeld aantal geboortes per dag uitzet volgens de maanden van het jaar, dan krijg je volgende grafiek:
U ziet dat goed: in december worden er 40% minder topvoetballers geboren dan in januari.
Die cijfers zijn statistisch relevant, want voor 733 voetballers kom je uit op een Chi-kwadraat van 23,0, iets wat met 11 vrijheidsgraden een overschrijdingskans van 0,57% oplevert.  Zeer significant dus.

De reden is ongetwijfeld, zoals wel vaker in voetbal, domheid.  Jeugdspelers worden samengezet volgens leeftijd, en niet volgens fysieke ontwikkeling. Daardoor zijn spelertjes van 6 jaar en 11 maanden gemiddeld flink groter dan die van 6 jaar rond. En dus worden zij sneller geselecteerd, beter begeleid, rijkelijker geprivilegieerd.

Het is een wonder dat een opdondertje als Lionel Messi het ooit heeft kunnen halen.  Hij is van juni. Ronaldo van februari.

O ja, moest je graag nu al weten wie kampioen wordt, FiveThirtyEight heeft het alvast uitgerekend. Dat bespaart ons weer de moeite van het kijken: