Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

donderdag, augustus 21, 2014

31 dagen

"Hoe was uw vakantie?"

Het zinnetje dat dezer dagen als een emmer met ijsblokjes over uw hoofd wordt gekapt.

In mijn geval is het antwoord circulair: voor het eerst in het bestaan van dit blogje ben ik een hele maand offline geweest.

Zwaar is het leven in de vakantie!