Sponzen Ridder

dit is steeds meer een blog, dan wel een homepage

zondag, maart 25, 2012

Revue

Vrijdag was het revue op school. U weet wel, een van scenario verstoken podiumgebeuren vol absurde humor, waarin mensen als ondergetekende worden geïmiteerd.

Geestig, en aanstekelijk. Maar ik was er op voorhand toch niet 100% gerust in.

Nadien komt dan de onvermijdelijke vraag: "Enne, hebben ze je goed nagedaan?"

Het eerlijke antwoord daarop is: liever niet. Liever nog word ik naakt zingend afgebeeld in een kookpot, ergens in een oerwoud, dan al te correct in een nagebouwd leslokaal.

Maar hebben ze het dan goed gedaan, of niet?

Geen commentaar.


Vuile praat

Een zonnige zondag in de speeltuin, veel volk, en een kereltje dat aan het leren is over lentebloemen.

Te midden het gespeel ziet hij achter het Kasteel een veld met paarse bloempjes staan. Waarop, vol enthousiasme:
-"Kijk papa, zo kan je zien dat het lente is. Het wordt mooi weer en dan komen overal de krok*tjes boven!"

We moeten hem toch eens leren om wat minder luid te roepen.


Niet de school, maar de juf.

Lieve I.,

Je beschrijft in een enthousiaste blogpost met iets als "School moet niet voorbereiden op het leven, school moet het leven zelf zijn." de keuze voor de Nieuwe School. Niet katholiek, niet streverig, in de buurt en met waarden waar je je goed bij voelt, zoals verjaardagen die samen gevierd worden i.p.v. met een competitie van geschenkjes.

Ik wist niet dat ik daar een zere teen had zitten, maar kijk, je bleek er op te staan.

Onze kinderen gaan op het eerste gezicht namelijk naar een omgekeerde school. Een kleine, erg gezellige school, ook om het hoekje. De dorpsschool, zeg maar, al wonen we naast een stad(je).
Maar voorts: katholiek, klassiek, met individuele verjaardagstraktaties. Supercontent.

Een: Voor mij is het belang van de juf in de kleuterklas vele male groter dan die van de school. Liever een goeie juf in een matige school, dan een slecht exemplaar in ene goeie. Dat verandert naarmate kinderen groter worden, en hun wereld met hun mee.

Twee: Ik begrijp dat mensen emotioneel gezien heel actief een niet katholieke school willen; alle respect daarvoor. Maar in mijn ogen is dat een achterhaalde emotie, waarbij ouders van vandaag toch vooral de demonen van hun ouders/grootouders bestrijden. De juffen die ik zie zijn helemaal geëmancipeerd, en als ze het nog niet waren dan hielp dat kwart aan moslimkindjes er wel bij.

Net zoals ik alle methodescholen niet over hetzelfde sectaire kantje scheer, moet je dat met de katholieke ook niet doen. In het verleden hebben de mensen wel eens de ene sekte geruild voor de andere, maar ook methodescholen zijn intussen meegegroeid.

(Niet boos worden: Als er achter het hoekje een goeie voor de kids was geweest, dan hadden we even enthousiast onze kinderen derwaarts gestuurd. Maar het is te ver. Wij gaan overigens met onze hond naar een methodeschool, ook supercontent.)

Mijn vriend K. is trouwens van uw gedacht, en vindt het raar dat ik om cultuurhistorische redenen een katholieke school misschien zelfs prefereer boven een uit het GO! .

Drie: ik hou van individuele verjaardagsfeestjes, en ik vraag me echt af of het moederlijke competitie-gen minder geprovoceerd gaat worden als haar taarten op een buffet *naast* die van een klasgenootje staan, dan wanneer ze enkele dagen later op tafel komt.
Als onze apen verjaren, dan bakken ze met hun mama een appelcake. In de klas krijgen ze een kroon, wordt er gezongen en geblazen en mogen ze zélf de stukken uitdelen. Het maakt helemaal niet uit wàt ze uitdelen, het is het delen zelf dat telt. Een verjaardag is een moment waarop ze, in het collectivistische bestaan van de kleuter, eens helemaal in het centrum van het feest staan. Heerlijk. En natuurlijk mag de Kikker dan komen logeren.

Vier: ik wil dat de school mijn kinderen helpt wapenen tegen het leven.
Het echte leven is hard, repetitief, materialistisch, competitief. Voor je kind wil je een warme omgeving, die hun creativiteit stimuleert, waar het niet gaat om wat je hebt maar om wie je bent, waar ze op hun eigen tempo hun eigen talenten mogen ontwikkelen. De school moet in het leven staan, maar er mag een airbag rond zitten. Ze moet niet het leven zelf zijn, daar krijgen ze nog genoeg van te slikken.

In die zin ben ik blij dat er een goeie mix met migranten in onze kleuterschool zit, zonder dat de kinderen beseffen wat dat is. Ze goochelen met exotische namen alsof er geen verschil met "Tom" of "Milan" is. En dat is voor hun ook niet.

Vijf: ik ben niet van het vak, dus ik weet niet waar mijn kinderen op hun leeftijd zouden moeten staan. Hoe andere kinderen al kunnen tekenen, of rekenen, of lezen, of zingen of... geen flauw idee uit mezelf. En dus is een vergelijkingspunt wel zo handig. Op de eerste rapporten ging dat met van die gezichtjes ("goed"/"voldoende, maar nog niet helemaal"/"nog niet voldoende"), achter een lijstje met vaardigheden. Dat vond ik ideaal. Punten mogen voor mij zo lang mogelijk weg blijven; ook voor mijn eigen kinderen. Want zelfs als de juf geen mediaan op een rapport schrijft, vergelijken doen ze toch.

Ach, als ik dit herlees, dan denk ik dat we eigenlijk hetzelfde hebben gedaan: een school op gevoel gezocht en gevonden. Om vervolgens een goeie uitleg ervoor te verzinnen.

Zaten we maar op een terras in de zon (achter een Palmke, hm), met armen en benen nog uren verder te discuteren. Bijvoorbeeld dat punt over dat multiculturele, dat je toch mist in zo'n Jenatoestand, en in het algemeen toch een niet-doorsnee-van-de-Gentse-bevolking-spubliek, dat kan ik zonder lichaamstaal niet goed overbrengen.

met vriendelijke groeten,

Je Sponzen Ridder


Niees


vrijdag, maart 16, 2012

Busongeval

Ik sta normaal gezien nogal sceptisch tegenover elke vorm van collectief gedrag. De Huckelbuck, witte marsen, rouwregisters, dan wil ik me zo diep mogelijk wegstoppen.

Dus toen we rond elven in de Nopri stonden, en het meisje van de kassa de muziek een minuutje uitdraaide, zette ik me inwendig goed schrap.

Maar het had wel iets, een hele winkel die 60 seconden stilvalt bij de gedachte dat je de echt belangrijke dingen niet in de winkel kan krijgen. Geen geluid en geen beweging. Een gevoel van verbondenheid. Bijzonder.


dinsdag, maart 13, 2012

Alles is context

Vandaag kwam het Rode Kruis bloed op school aftappen van personeel en studenten.

Toen ik nadien les aan het geven was, voelde ik een streepje bloed van onder het verbandje, langs mijn elleboog weg lopen.

Waarop een mens dan in volle aula zegt: "Oei, ik ben precies aan het lekken!"

Op weg naar huis bedacht ik dat het misschien wel zinvol ware geweest om te vermelden *waar* dat lek zich bevond. Want buiten zijn context zijn er toch heel wat interpretaties mogelijk.


zondag, maart 11, 2012

Vrouwendag

Het was deze week vrouwendag. Soms vraag ik me wel eens af of dat nog wel nut heeft.

Ik leef namelijk in een omgeving die stilaan geregeerd wordt door vrouwen.

Toen ik aan deze job begon, was mijn directe baas een vrouw. Onze algemeen directeur was een vrouw, net zoals de baas van onze onderwijszuil en de minister. Enkel op het niveau van de operationele directie, zat een man. Toen ze wegging werd de eerste vrouw vervangen door een andere vrouw, daarna een andere mannelijke operationele directeur (of twee), de fusie gaf ons een andere, vrouwelijke algemene baas. Tussen die en de minister schoof een vrouwelijke vice-rector.

Loonkloofgewijze nam ik de taakomschrijving van een vrouwelijke collega over, mits er 20% minder voor betaald te worden. Wat in het niets valt tegenover de omzet van onze vrouwelijke huis- en tandarts, dermatologe, orthodont...

Mijn garagist is een man.

Bij onze studenten presteren de meisjes systematisch beter dan de jongens, zodat het concept "genderproblematiek" mij spontaan aan (allochtone) kerels doet denken.

[update: en vrouwen zijn quasi zonder uitzondering altijd mooier én ze ruiken lekkerder!]

Maar hoe kortzichtig zou het zijn om te denken dat een vrouwendag, net zoals een vakbond, geen nut meer heeft, gewoon omdat ik het in mijn directe omgeving niet meer nodig zie.


zondag, maart 04, 2012

Dialoog van de dag

Baby R., tweeëneenhalf ondertussen, heeft een vuil accent/moeite met de "ij". Moest hij in Antwerpen wonen, dan wandelde hij van de "Kaaazerlaaa" naar de "Frankraaklaa". En weer terug.

Knotst hij met zijn ronde koppie tegen de hoek van de tafel, ziet de vader natuurlijk meteen zijn didactische kans schoon:
R.: "Aw, dat doet hard paaaan."
SR.: "Doet dat pijn?"
R.: "Ja, paaan."
SR. (over-ar-ti-cu-le-rend) "Je bedoelt: pei-ei-jjjjn?"
R. "Ja, paa-aa-aa-jjjn."


Die gaan we niet veel moeten wijsmaken.


Kampvuur

Iedereen kent het kampvuurnummertje waar het hoofd en de handen van twee verschillende mensen een of ander smeuïg maal proberen naar binnen te spelen.

Het kan animaler:

Het heeft iets aanstekelijks.


vrijdag, maart 02, 2012

Scene in het stad van Antwerpen

Vandaag stapte er voor mijn neus een kerel ongestoord door een rood voetgangerslicht.

Mijn verbaasde blik beantwoordde hij met een wie-doet-me-wat frons, waarop hij nog net kon wegspringen voor twee agenten die... op de fiets, door hetzelfde licht over hetzelfde zebrapad sjeesden.

Ik kon me nog net inhouden van ze na te wuiven.


donderdag, maart 01, 2012

Ketsjing

Als dit riddertje moe is, dan wil het wel eens verstrooid zijn.

Dat gaat dan zo.

Een studente loopt mee dre trap af, gehuld in een indrukwekkend motorpak. Een harnas gelijk, maar dan niet van spons.

SR: "Hah, en waar heb jij de motor-microbe te pakken gekregen?"
Studente: "Wel, ik woonde tot vorig jaar samen met mijn ex, en die had er een."
SR: [..ergens een kortsluiting..]
SR: "En waarom ben je gaan samenwonen met een ex?"

Hm.


Beeldig

Loop eens snel naar een spiegel?

Wat zie je er vandaag weer bééldig uit.

En sympathiek, maar dat geldt voor de meeste lezers hier.